Presentació del llibre “Marc jurídic de l’estalvi d’aigua”

Jordi Recordà, membre d'INSTA, és l'autor del llibre publicat pel CEDAT.