Per encàrrec de l’Ajuntament de la Canonja, INSTA ha iniciat les tasques de redacció del Pla de Gestió i Ordenació d’Usos de les Hortes de la Canonja.
Les Hortes de la Canonja constitueixen el darrer espai agrari del municipi de la Canonja. Malgrat la tradició agrícola de gairebé tots els municipis del Camp de Tarragona, la reconversió d’usos, la devaluació del preu dels productes agraris, així com la progressiva industrialització del territori, ha fet que el sector primari quedés en retrocés. Paral·lelament a la reducció de l’activitat agrícola, s’ha succeït un abandonament d’aquelles terres que antigament havien estat destinades al cultiu, generant així un degradació de l’entorn del molts municipis com la Canonja.
L’espai de les Hortes de la Canonja ocupa actualment unes 136 hectàrees, destinades fonamentalment al cultiu de l’olivera, l’horta familiar i altres usos minoritaris. També hi ha una part que està en desús o fins i tot abandonada. A més a més, cal sumar-li una xarxa de camins que uneixen les Hortes amb el municipi i els pobles i ciutats com Vila-seca i Reus.
Ens trobem davant d’un paisatge típicament periurbà format per elements agrícoles de caire hortícola, particular, fragmentat i diversificat. Un paisatge agrari que es complementa amb la Riera de la Boella, un espai natural que està assolint una importància notable. El municipi requereix d’un espai proper i accessible per tal de desenvolupar activitats de passeig, lleure i esport; això fa que la gestió i l’ordenació dels usos de les Hortes sigui del tot imprescindible.
La proposta de Pla que INSTA ha iniciat inclourà aspectes com la revitalització agrària, la reconversió ecològica, l’ús públic i lleure, la custòdia agrària, la participació ciutadana i la reglamentació de l’espai.
S’espera finalitzar el projecte durant l’hivern del 2014.