INSTA s’ha adherit recentment a la iniciativa europea People4Soil, es tracta d’una xarxa independent i oberta d’ONG europees, instituts d’investigació, associacions d’agricultors i grups ecologistes preocupats per l’augment de la degradació del sòl a la UE i al món: l’erosió, el segellat del sòl, la pèrdua de matèria orgànica, la compactació, la salinització, la contaminació, les esllavissades de terres i la contaminació, tots aquests aspectes tenen impactes negatius en la salut humana, la seguretat alimentària, els ecosistemes naturals, la biodiversitat i el clima, així com l’economia.
Des de l’expertesa jurídica i ambiental d’INSTA es pretén donar un impuls a les eines jurídiques necessàries per la protecció del sòl, la seva conservació i restauració. Cal tenir en compte que la Directiva marc per a la protecció del sòl va ser retirada en maig 2014 després de vuit anys. Les polítiques de la UE existents en altres sectors administratius no són suficients per garantir un nivell adequat de protecció per a tots els sòls a Europa. És per això que contribuirem activament en la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que durant el 2016 treballarà per aconseguir un nou marc normatiu en aquest àmbit.
Troba més informació de la inicitiva People4Soil fent clic aquí.