La voluntat d’unir la feina de defensa ambiental amb els valors de l’economia social i solidària ens va portar a buscar un referent per validar que la nostra accio era coherent.

Ens vàrem posar en contacte amb la XES (Xarxa d’Economia Solidària) que ens va proposar participar en el projecte “pam a pam”. Es tracta, d’un mapa col•laboratiu de Catalunya que mostra punts de consum responsable i Economia Solidària, una iniciativa de SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) .

El punt de partida és un qüestionari amb 15 criteris que validen que les organitzacions presents en el mapa responen a les premisses de l’Economia Solidària. Es tracta d’un procés molt més exigent que el d’altres països com França, on només és valora el tipus d’organitzacio i que els estatuts recullin la voluntat de treballar per l’ESS .

Una vegada superat el test, ja podeu consultar el nostre perfil cliquant aquí.

Us convidem a promoure un consum responsable utilitzant aquesta eina.