Es presenta el col·lectiu Conservació.Cat de professionals de la conservació

Joan Pons, membre d'INSTA, en forma part aportant expertesa en regulació normativa de la conservació del patrimoni natural a Catalunya.