En un acte celebrat el passat dijous 3 de març a l’Institut d’Estudis Catalans, es presentà el col·lectiu Conservació.Cat, un col·lectiu de professionals de la conservació de la natura constituït per persones de formació diversa (biòlegs, ambientòlegs, enginyers forestals i agrònoms, geòlegs, geògrafs, economistes…) i que treballen per compte propi o vinculats a l’administració pública, a organismes o entitats ambientals, empreses o centres acadèmics.

Al llarg de l’acte es presentà el primer treball del col·lectiu, un document elaborat els darrers mesos, titulat “Pla d’acció per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya”. Es tracta d’un full de ruta per fer front als principals reptes identifi cats i aconseguir que les polítiques de conservació recuperin el lloc que els correspon, d’acord amb els valors i el potencial que tenen a Catalunya. El Pla s’estructura en set àmbits temàtics que, sense voluntat de ser exhaustius, agrupen aquelles propostes que ara mateix es consideren més prioritàries i urgents:

1. Crear noves estructures organitzatives i institucionals per millorar la governança del patrimoni natural.
2. Establir el marc legal i aprovar i desenvolupar les estratègies necessàries per garantir la conservació del patrimoni natural a catalunya.
3. Aprofundir en el coneixement del patrimoni natural i la biodiversitat de catalunya.
4. Planificar i gestionar eficaçment els espais naturals protegits i els diferents elements que componen el patrimoni natural del país.
5. Garantir i concretar la prevalença i transversalitat del patrimoni natural en les polítiques sectorials.
6. Considerar el valor del patrimoni natural en l’economia catalana, reforçar el finançament de la conservació i atendre la responsabilitat exterior de catalunya en la conservació de la biodiversitat global.
7. Millorar la comunicació, la formació i l’educació envers el patrimoni natural, afavorint la implicació de la societat en la conservació de la natura.

Joan Pons, membre d’INSTA i responsable de l’Àrea d’Acció Ambiental i Territori, forma part del col·lectiu Conservació.Cat i aportarà la seva experta i coneixements en àrees com la regulació normativa de la conservació de medi natural a Catalunya, la gestió de conflictes ambientals i el treball amb el tercer sector ambiental.

Més informació a: www.conservaciocat.org