En el Dia Mundial del Sòl 430 organitzacions demanen a Europa donar un dret a la terra i salvar els sòls. INSTA forma part de la xarxa d’entitats que hi donen suport.

Imagini una nació continental de grandària mitjana, com Hongria, Portugal o la República Txeca. Ara imaginem tota la superfície d’aquesta nació coberta de formigó i asfalt. Aquesta mateixa superfície és la quantitat de terra agrícola ocupada per assentaments humans i infraestructures en els últims cinquanta anys, en els 28 països de la Unió Europea (UE). A més, el sòl s’està consumint a un ritme alarmant tot i la crisi que afecta el sector de la construcció en molts països. Cada any, 1.000 km2 d’àrees anteriorment conreades es segellen amb noves construccions. Alhora, el mercat europeu de productes bàsics cobreix les seves creixents necessitats de cultius i aliments per animals importats de tercers països, on l’agricultura intensiva estén la seva pressió sobre milions de petits agricultors, empenyent-los a abandonar els seus camps per emigrar cap a les zones suburbanes. És una contradicció flagrant per a una UE continental que va sorgir amb l’objectiu de garantir la seguretat alimentària de tots els ciutadans i que ara està tractant de gestionar els fluxos rellevants de migrants procedents de l’Àfrica subsahariana, on es conreen molts camps per a les empreses europees.

La terra utilitzada per a urbanització és només la punta de l’iceberg, ja que el sòl a Europa s’enfronta a moltes amenaces i danys: més de 250.000 llocs tenen sòl químicament contaminat, gairebé la meitat dels sòls agrícoles estan amenaçats per l’esgotament de la matèria orgànica, hi ha greus problemes de pèrdues de sòl per salinització, milions d’hectàrees estan sent erosionades per la pluja i el vent.  a desertificació està avançant en molts països mediterranis, fent els seus cultius cada vegada més sensibles a les sequeres i plagues com a conseqüència del canvi climàtic.

“Europa té el deure de preservar el seu recurs natural més important: el sòl” Aquest és la crida dels promotors de la iniciativa ciutadana europe a (ICE) ‘People4soil’, per salvar els sòls, una petició oficial a la Comissió Europea, per a què desenvolupi un marc jurídic específic, fixi els principis i les normes que han de complir cada Estat membre, per posar fre a les amenaces de la funció del sòl com a generador d’aliments i de la vida. Avui dia no hi ha reconeixement legal dels serveis ecològics, socials i econòmics que els sòls sans poden proporcionar als europeus, ni els deures legals perquè les parts arribin a un objectiu comú, igual pel que fa a la rehabilitació de sòls contaminats, o la salvaguarda dels embornals de carboni del sòl o la prevenció del segellat de sòls per assentaments i infraestructures. Això és precisament el que la xarxa People4Soil vol canviar. Les primeres 25.000 firmes ja s’han recollit en el lloc web oficial de la petició (www.people4soil.eu). Tots els ciutadans europeus adults poden signar. Els organitzadors subratllen: “Tenim dos objectius molt desafiants: reunir un milió de signatures al setembre de 2017 i guanyar el ple reconeixement de la terra com a patrimoni comú a protegir, per al benestar dels europeus”.

Donen suport la Iniciativa a Espanya:

Accionatura, Asociacion Galega de Custodia do territorio (AGCT), SIMA SL, Agrae Solutions, Ambientea, ARDEA – Ecologistas en Acción Sierra de Ayllón, Asociación Galega de Custodia do Territorio, Asociación para la Agricultura Biodinámica de España (AABDE), Asociación de Agricultura Regenerativa, Asociación Alimentum, Afammer Sevilla, Asociación Nueva Cultura por el Clima, Associació Salut i Agroecología (ASiA), Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación (AVAC), Asociación Reforesta, Asociación Vida Sana, Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES), Besarte, Biosuelos SCA, Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), Centre Tecnologic Forestal de Catalunya (CTFC), Ecoherencia SCA, EL GRAN CAPITAL, Ecologistas en Acción, Evenor Tech SLU, Fundación Caza Sostenible, Fundación Global Nature, Fundaciò Emys, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Fundación Entretantos, Iniciativa Comunales, INSTA –Serveis Juridics Ambientals, Indehesa, L’Espigall, L’Era – Espai de Recursos Agroecològics,  Llavors Orientals, Red Carbosol, Observatorio de la Sostenibilitat, PROAMBIA, Prysma Calidad y Medio Ambiente SEO/Bird Life, Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), Society for Ecological Restoration Europe, Terra Franca, Universidad de Burgos (UBU), Universidad Extremadura (UEX), Vertex Agroforestal, World Nature, WWF España, Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

Seu oficial a Itàlia: People4Soil c/o Legambiente Onlus via A. Bono Cairoli 22, IT-20127 Milan. Tel: +39 0287386480 móvil +39 3929516320. info@people4soil.eu. www.people4soil.eu. España: SEAE Cami del Port, s/n, Km 1, Edifici ECA (Portón 1) , E-46470 Catarroja (Valencia). seae@agroecologia.net. www.agroecologia.net. Telefax: +34961267122. Móvil +34627343399