INSTA presenta una comunicació al Primer Congrés Català de Dret Ambiental

La comunicació girà al voltant dels conflictes socioambientals i la justícia climàtica a Catalunya