La nostra experiència ens demostra que els projectes amb gran expertesa tècnica i/o científica, tot i que indispensables, sovint no són suficients per garantir la protecció del medi ambient. És necessari també tenir present les relacions humanes en el territori.

El vincle humà queda afectat quan hi ha un dany o un problema ambiental, per exemple per la massificació de visitants per recol·lectar bolets o quan hi ha un incendi. I de la mateixa manera que és necessari protegir el medi ambient, creiem que també és indispensable “restaurar” els vincles humans que han quedat afectats. No tenir present aquest aspecte pot crear el risc de generar tensions, emocions incontrolables, dificultat per dialogar i per trobar solucions i, per tant, un obstacle per la millora ambiental del territori.

Així, prendre cura de les relacions humanes és també una via per protegir el medi ambient. Per exemple, tenir en compte aquests temes ajudarà a construir projectes més realistes, eficaços i sostenibles.

Aquest enfocament es basa en les “pràctiques restauratives”, que s’apliquen sobretot en l’àmbit social i educatiu, entre d’altres, i que en Jordi Recordà, membre d’INSTA, és pioner a Europa en aplicar-les en l’àmbit ambiental.

INSTA centra la seva acció pel diàleg ambiental en les pràctiques restauratives. L’objectiu d’aquesta eina és aconseguir una restauració de la relació entre les persones implicades. També serveix perquè la persona que ha comès un acte o una determinada conducta prengui consciència i reflexioni sobre els seus propis actes, expressi les seves motivacions i entengui la conseqüència que aquesta conducta ha tingut sobre l’altra persona. D’aquesta manera, s’arriba a alternatives i solucions dels conflictes on se satisfà les necessitats de les dues parts implicades.

Generar confiança, garantir la seguretat i la confidencialitat, aprendre a escoltar-se, reconèixer les seves pròpies necessitats i expressar-les de tal manera que puguin ser escoltades pels altres, són algunes de les tècniques que utilitzem i que us explicarem en properes publicacions (en el web i en les xarxes socials).

Una eina pionera demana temps i paciència. De moment, ja les hem aplicat a França (podeu consultar el resultat en aquesta guia). I actualment, en Jordi està portant a terme un projecte restauratiu per millorar el diàleg en la gestió del PNIN de Poblet.

Estigueu atents a les novetats, a través de les xarxes socials us anirem informant del seu progrés!