El nostre jurista especialitzat en Dret ambiental, Gastón Medici-Colombo, va participar en qualitat de ponent al training “Navigating Climate Justice” organitzat per la secció europea de The Climate Reality Project que va tenir lloc el març de 2022. Gastón va intervenir com a expert en la sessió “Advocating for Climate Justice in Your Community” amb una presentació que va abordar el fenomen de la litigació climàtica com a instrument per a l’empoderament de les comunitats i l’avenç cap a la justícia climàtica.