Què podem fer quan no hi ha diàleg entre les parts implicades? Massa vegades ens trobem en aquesta situació frustrant, que al nostre entendre és un dels principals obstacles per fer avançar els projectes ambientals. És a dir, la tecnologia, els estudis, els projectes… tot i ser elements molt importants, no són suficients per tal que la protecció ambiental sigui efectiva. Per INSTA, el diàleg és un factor determinant i per aquest motiu ens hem format i ho incorporem en els nostres projectes.

En aquesta publicació us presentarem tres elements clau per afavorir el diàleg:

  1. Ha de ser un acte voluntari: si el diàleg es presenta com una obligació és que hi ha alguna etapa clau que ens hem saltat. Per nosaltres, és necessari que els actors vegin un interès en afavorir el diàleg. Aquesta fase ens sembla més difícil i més important del que podríem pensar, ja que hem de respondre a la pregunta: per què volem dialogar? Volem tenir raó, imposar el nostre punt de vista, o bé, sentim curiositat per l’altre, i veiem la necessitat de construir un projecte col·laboratiu? En un propera publicació, desenvoluparem aquest punt clau: parlarem de les necessitats dels actors.
  2. Tenir la intenció d’escoltar i comprendre l’altre: quan ens obrim a escoltar als altres, a tenir curiositat pels seus arguments, a acceptar que hi ha altres punts de vista que el nostre… facilitem un espai de diàleg que és més productiu que quan ens tanquem en els nostres arguments.
  3. Expressar-se de tal manera que el nostre punt de vista pugui ser escoltat per l’altre: la nostra manera d’expressar-nos pot condicionar la resposta que rebem. Si utilitzem un llenguatge dur i el menyspreu, rebrem el mateix. Som un mirall per l’altre: si parlem amb assertivitat i amb la intenció de cuidar la relació, la conversa serà molt més agradable i profitosa.

No us perdeu les properes publicacions: us explicarem amb més detall els factors clau per aplicar el diàleg ambiental d’una manera efectiva!