INSTA ha resultat beneficiària de la darrera convocatòria de Projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, impulsada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Concretament per l’impuls d’un projecte a través del qual es lluiti contra la pobresa energètica mitjançant projectes col·lectius d’energies renovables, com les comunitats energètiques.

El projecte pretén desenvolupar eines administratives, legals i socials per l’impuls de comunitats energètiques que incorporin la lluita contra la pobresa energètica com a element central. Específicament, es dissenyaran guies i protocols d’actuació, així com també models de documents jurídics que permetin i facilitin el desenvolupament d’iniciatives municipals que garanteixin l’accés, integració i involucrament de grups vulnerables a comunitats energètiques. Aquesta tasca es complementarà amb una prova pilot a un municipi de més de 10.000 habitants per avaluar la implementació dels instruments dissenyats. El projecte serà generador d’activitat, ja que ampliarà l’abast d’actuals comunitats energètiques i incentivarà que les futures ja incorporin aquest eix social. Alhora, estimularà la generació de llocs de treball especialitzats en energies renovables, gestió de demanda energètica i atenció a la vulnerabilitat. Pel que fa a INSTA es generarà un nou servei d’assessorament juridicosocial dedicat a ajuntaments, però extensible a altres interessats. Aquest nou servei ampliarà l’àmbit d’actuació de la cooperativa i permetrà el seu creixement a curt i mitjà termini.

Des d’INSTA volem agrair a totes les entitats que ens han donat suport en el projecte (Som Energia, l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, Enginyeria Sense Fronteres, ePlural, Enernou i l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona), així com la confiança que han dispositat en nosaltres la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Ben aviat engegarem motors (renovables) del projecte!