Un nou element diferencial d’INSTA és la capacitat de generar diàleg i vincle entre els actors per tal que contribuir a fer avançar una política ambiental sostenible i acceptada en el territori.

ACOMPANYAMENT EN PROCESSOS PARTICIPATIUS

Servei de gestió de processos participatius per tal de dinamitzar i motivar els actors utilitzant tècniques d’empatia, escolta activa i responsabilització.

T’ajudem?

GESTIÓ I MEDIACIÓ DE CONFLICTES

Generació de les eines necessàries per comprendre els conflictes ambientals, i oferir els espais per tal que els actors trobin solucions consensuades.

T’ajudem?

INNOVACIÓ EN PRÀCTIQUES RESTAURATIVES I JUSTÍCIA RESTAURATIVA

L’acció punitiva no és suficient per resoldre un conflicte. INSTA ofereix l’alternativa de la justícia restaurativa amb la intenció de preservar la cohesió i la pau social.

T’ajudem?

ACOMPANYAMENT EN LA GESTIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ORGANITZACIONS

INSTA ofereix estratègies per Introduir els valors ambientals en una organització i instruments per gestionar l’adaptació i la transformació per tal que els canvis que siguin perennes.

T’ajudem?

FORMACIÓ EN DIÀLEG AMBIENTAL

INSTA disposa de coneixement en tècniques pedagògiques i participatives per formar en l’ús d’eines que promouen el diàleg (empatia, escolta, com posar límits, com acceptar un “No” i la transformació d’organitzacions cap a la sostenibilitat (creativitat, cooperació, intel·ligència col·lectiva, organització de grups, comunicació).

T’ajudem?

PROJECTES DIÀLEG AMBIENTAL

Veure tots

Àrees de treball

Dret
Ambiental

Serveis d’assessorament, defensa jurídica i consultoria en dret ambiental

Més informació

Estudis Ambientals
i Territorials

Serveis de consultoria ambiental, elaboració d’estudis ambientals i d’anàlisi territorial

Més informació

Diàleg
Ambiental

Serveis de gestió de conflictes ambientals i processos de participació

Més informació

TREBALLEM JUNTS

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.

Contacta amb nosaltres