INSTA ofereix serveis en el camp del dret ambiental, orientats a l’assessorament per ens públics, empreses, organitzacions sense ànim de lucre i particulars.

En el seu ventall de serveis, l’equip d’INSTA està especialitzat en procediments administratius ambientals, redacció i revisió de normativa ambiental, defensa jurídica i innovació en dret ambiental.

ASSESORAMENT EN PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS AMBIENTALS

Serveis d’assessorament en la intervenció pública o privada en diferents procediments administratius ambientals.

CONSULTORIA PER A LA REDACCIÓ DE NORMATIVA AMBIENTAL

Serveis de consultoria i assessorament per l’administració pública en la redacció i revisió de normativa ambiental.

DEFENSA JURÍDICA AMBIENTAL

Assessorament, redacció d’escrits processals i acompanyament d’advocats en les diferents fases dels procediments judicials en matèria ambiental davant de jutjats i tribunals.

ACOMPANYAMENT JURÍDIC A COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Servei d’acompanyament jurídic en la definició, constitució i funcionament de comunitats energètiques.

FORMACIÓ EN DRET AMBIENTAL

Serveis de formació a mida per tal d’oferir programes específics sobre normativa ambiental i la seva aplicació, així com per actualitzar els coneixements en dret ambiental i les seves novetats legislatives.

INNOVACIÓ EN NOUS CAMPS LEGISLATIUS

Processos d’innovació i generació d’idees pel desenvolupament de solucions jurídiques a nous reptes ambientals.

PROJECTES DRET AMBIENTAL

Àrees de treball

Dret
Ambiental

Serveis d’assessorament, defensa jurídica i consultoria en dret ambiental

Estudis Ambientals
i Territorials

Serveis de consultoria ambiental, elaboració d’estudis ambientals i d’anàlisi territorial

Diàleg
Ambiental

Serveis de gestió de conflictes ambientals i processos de participació

TREBALLEM JUNTS

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.