Ordenances municipals per reduir el malbaratament alimentari?

La regulació jurdica del malbaratament alimentari pot ajudar a implementar mesures més realistes i efectives. Recentment, França ha regulat aquest tema. Altres països com Bèlgica ja tenen més experiència normativa, i han apostat per la actuació a l'escala municipal.