INSTA offers environmental cabinet services, from a technical and legal perspective, in order to develop urban and territorial instruments, as well as environmental impact studies and strategic environmental assessment processes.

ADVICE ON URBAN AND TERRITORIAL MATTERS

Technical cabinet services and advice on the drafting of urban and territorial planning instruments.

Can we help you?

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES OF PLANS, PROGRAMS AND PROJECTS

Technical office services and advice on strategic environmental assessment processes for plans and programs, and on environmental impact assessment of projects.

Can we help you?

ENVIRONMENTAL ANALYSIS REPORTS

Reporting services for the analysis of different environmental vectors and their repercussions on environmental law.

Can we help you?

ENVIRONMENTAL TRAINING

INSTA, with its knowledge from Environmental Sciences and Law, offers a comprehensive training service in environmental matters. These are tailor-made training services to address environmental issues and challenges at different scales, subjects and objectives.

Can we help you?

INNOVATION IN NEW ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL FIELDS

Processes of innovation and generation of ideas in the environmental field and of the arrangement and management of the territory.

Can we help you?

ENVIRONMENTAL LAW PROJECTS

See all

Work areas

Environmental Law

Advisory, legal defense and environmental law consultancy services

More information

Environmental and Territorial Studies

Environmental consulting services, preparation of environmental studies and territorial analysis

More information

Environmental Dialogue

Environmental conflict management services and participation processes

More information

TREBALLEM JUNTS

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.

Contacta amb nosaltres