Àrees

A INSTA organitzem els nostres serveis en les tres àrees que presentem, amb l’objectiu de facilitar el treball amb els diferents clients i d’oferir una comunicació àgil i eficaç amb cadascun del responsables.

Àrea d’Acció Ambiental i Territori

A través d’aquesta Àrea, INSTA ofereix l’assessorament en conflictes ambientals, tot gestionant la tramitació administrativa dels procediments de recurs i al·legació, portant la defensa de la protecció ambiental davant de tribunals i facilitant la mediació entre les parts.

L’AAAT té com a missió treballar per la protecció del medi ambient i en la resolució de conflictes ambientals i pretén oferir un servei complet des de l’inici del procediment ambiental fins a la seva finalització.

Els objectius de l’àrea són:

 • Oferir una visió integrada d’eines ambientals i jurídiques a l’hora d’afrontar un conflicte ambiental.
 • Garantir objectivitat en tot el procediment.
 • Conèixer de prop els casos plantejats per tal disposar del major grau d’informació i realitat possible.
 • Acompanyar les parts en tot el procediment administratiu ambiental i/o judicial, oferint el millor servei en cada etapa.
 • Plantejar una visió global dels conflictes ambientals que permeti afrontar-lo des d’una visió holística.

El responsable d’aquesta àrea és en Joan Pons. Especialitzat en gestió de conflictes ambientals i coneixedor del territori i les seves problemàtiques.

Àrea de Consultoria

Amb aquesta àrea INSTA pretén ajudar a les organitzacions per garantir que compleixen els requisits de la normativa ambiental que regulen la seva activitat.

Aquest compliment legal serveix per donar una imatge de confiança, al mostrar la voluntat de treballar per la qualitat, i al mateix temps, per la protecció del medi ambient. També pot ajudar a millorar la competitivitat de l’organització, ja que la normativa ambiental ajuda a millorar l’eficiència del consum de recursos naturals (aigua, energia, residus…).

Els objectius de l’àrea són:

 • Satisfer les consultes jurídiques ambientals dels nostres clients, sempre de forma integral.
 • Acompanyar el client de forma contínua i personalitzada per assegurar el millor servei d’assessorament jurídic ambiental.
 • Disposar d’una xarxa de col·laboradors especialitzats per complementar els nostres serveis i oferir una resposta complerta per satisfer les demandes dels clients.
 • Acompanyar al client en tot el procediment administratiu i/o judicial ambiental, oferint el millor servei en cada etapa.

El responsable d’aquesta àrea és en Jordi Solé. Advocat especialitzat en el compliment de la normativa ambiental.

Àrea de Sostenibilitat, Recerca i Innovació

Amb aquesta àrea INSTA pretén aprofundir sobre l’anàlisi legal ambiental, crear nou coneixement, i contribuir a la innovació d’eines per a la sostenibilitat.

Al mateix temps, té la voluntat d’obrir el dret ambiental a nous àmbits del desenvolupament sostenible per introduir INSTA en nous sectors d’activitat que marcaran el futur de la nostra societat.

Els objectius de l’àrea són:

 • Crear valor afegit als nostres clients. La capacitat d’INSTA de crear coneixement i d’aplicar-lo ofereix un “plus” que els nostres clients poden rendibilitzar.
 • Desenvolupar nous temes de la sostenibilitat aprofitant la nostra expertesa en l’assessorament legal. Per exemple: l’ecodisseny, el consum responsable, o els eco-barris o “espais buits” de les ciutats.
 • Contribuir a desenvolupar projectes de transformació social positiva: economia col·laborativa, moneda social, distintiu de qualitat col·laboratiu, entre d’altres.
 • Internacionalitzar la nostra empresa a partir del treball en innovació.
 • Ampliar la xarxa de col·laboradors en nous sectors de l’ESS per aprofundir en el lligam entre l’eix ambiental, el social i l’econòmic.