O curso, organizado polo Consell Comarcal del Bages, a Diputación de Barcelona e o COAMB, ten como finalidade actualizar os coñecementos medioambientais do persoal que traballa na Administración local e está especialmente dirixido aos técnicos municipais que traballan neste sector.

O curso tivo como obxectivo informar sobre a normativa máis recente aprobada nas diferentes áreas de xestión ambiental aplicada aos concellos e dar a coñecer aplicacións prácticas e ferramentas para o seu exercicio profesional.

Jordi Recordà, membro do INSTA, participou no curso cunha ponencia sobre a responsabilidade ambiental dos técnicos municipais.