Baixo o título “Biomasa: uso e incendios forestais”, o INSTA impartirá este curso do 25 de novembro ao 4 de decembro no centro de formación IDETSA de Vandellòs e l’Hospitalet de l’Infant.
Os contidos que se ofrecerán estarán relacionados co aproveitamento da biomasa como combustible e fonte de enerxía, pero este recurso enténdese como un elemento da biodiversidade dos bosques mediterráneos. A tarefa da xestión da biomasa como prevención de incendios será outro dos puntos clave do curso. En todos os casos, o INSTA tamén ofrecerá cal é o marco legal que se aplica á xestión e aproveitamento da biomasa.
Este é o segundo curso que ofrece o INSTA neste centro de formación especializado.
Máis información aquí .