INSTA ofrece servizos no ámbito do dereito ambiental, orientados ao asesoramento a organismos públicos, empresas, entidades sen ánimo de lucro e particulares.

Na súa oferta de servizos, o equipo do INSTA está especializado en procedementos administrativos ambientais, elaboración e revisión de normativa ambiental, defensa xurídica e innovación en dereito ambiental.

CONSELLO EN PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS

Servizos de asesoramento en intervención pública ou privada en diferentes procedementos administrativos ambientais.

CONSULTORÍA PARA A REDACCIÓN DA NORMATIVA AMBIENTAL

Servizos de consultoría e asesoramento á administración pública na elaboración e revisión da normativa ambiental.

DEFENSA XURÍDICA AMBIENTAL

Asesoramento, redacción de autos procesuais e apoio de letrados nas distintas fases dos procedementos xudiciais en materia ambiental ante xulgados e tribunais.

APOIO XURÍDICO ÁS COMUNIDADES ENERXÉTICAS

Servizo de apoio xurídico na definición, constitución e funcionamento das comunidades enerxéticas.

FORMACIÓN EN DEREITO AMBIENTAL

Servizos de formación á medida para ofrecer programas específicos sobre a normativa ambiental e a súa aplicación, así como para actualizar os coñecementos en materia de dereito ambiental e as súas novidades lexislativas.

INNOVACIÓN NOS NOVOS ÁMBITOS LEXISLATIVOS

Procesos de innovación e xeración de ideas para o desenvolvemento de solucións legais a novos retos ambientais.

PROXECTOS DE DEREITO AMBIENTAL

Zonas de traballo

Dereito
Ambiental

Servizos de asesoramento, defensa xurídica e consultoría en dereito ambiental

Estudos Ambientais
e Territorial

Servizos de consultoría ambiental, elaboración de estudos ambientais e análise territorial

Diálogo
ambiental

Servizos de xestión de conflitos ambientais e procesos de participación

TRABALLAMOS XUNTOS

O compromiso de protexer o medio ambiente e compatibilizalo coa actividade humana son o ADN do INSTA. O que nos motiva é traballar pola sustentabilidade a partir do dominio das ferramentas legais.