Un novo elemento diferencial do INSTA é a capacidade de xerar diálogo e vínculos entre os actores para contribuír a avanzar nunha política ambiental sostible e aceptada no territorio.

APOIO EN PROCESOS PARTICIPATIVOS

Servizo de xestión de procesos participativos para dinamizar e motivar aos actores mediante técnicas de empatía, escoita activa e rendición de contas.

XESTIÓN E MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

Xeración das ferramentas necesarias para comprender os conflitos ambientais, e ofrecer os espazos para que os actores atopen solucións consensuadas.

INNOVACIÓN EN PRÁCTICAS RESTAURADORAS E XUSTIZA RESTAURADORA

A acción punitiva non é suficiente para resolver un conflito. INSTA ofrece a alternativa da xustiza restaurativa coa intención de preservar a cohesión social e a paz.

APOIO NA XESTIÓN E TRANSFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓNS

INSTA ofrece estratexias para introducir valores ambientais nunha organización e instrumentos para xestionar a adaptación e transformación para que os cambios sexan permanentes.

FORMACIÓN EN DIÁLOGO AMBIENTAL

O INSTA ten coñecementos en técnicas pedagóxicas e participativas para formarse no uso de ferramentas que favorezan o diálogo (empatía, escoita, como poñer límites, como aceptar un “Non” e a transformación das organizacións cara á sustentabilidade (creatividade, cooperación, intelixencia colectiva, etc.). organización grupal, comunicación).

PROXECTOS DE DIÁLOGO AMBIENTAL

Zonas de traballo

Dereito
Ambiental

Servizos de asesoramento, defensa xurídica e consultoría en dereito ambiental

Estudos Ambientais
e Territorial

Servizos de consultoría ambiental, elaboración de estudos ambientais e análise territorial

Diálogo
ambiental

Servizos de xestión de conflitos ambientais e procesos de participación

TRABALLAMOS XUNTOS

O compromiso de protexer o medio ambiente e compatibilizalo coa actividade humana son o ADN do INSTA. O que nos motiva é traballar pola sustentabilidade a partir do dominio das ferramentas legais.