Análise xurídica e ambiental do servizo de recollida de lixo en Reus

O INSTA, por parte dun grupo municipal do Concello de Reus, elaborou un informe de análise xurídica e ambiental do vixente contrato de recollida de lixo no concello de Reus. O informe revisa o procedemento administrativo seguido pola adxudicación do contrato, o seu seguimento e as futuras propostas dun novo modelo de xestión. Así mesmo, analizaranse as estatísticas de recollida selectiva na cidade dende a entrada en vigor do contrato.