Asesoramento ao Valedor do Pobo de Reclamacións

O INSTA asesorou ao Defensor do Pobo de Cataluña no tratamento de determinados conflitos territoriais que requiriron a pericia técnica e xurídica do noso equipo.

A través da análise dos instrumentos de ordenación territorial e urbanística, así como da información ambiental, o INSTA prestou asesoramento ao Defensor do Pobo para que emita as súas opinións en referencia a conflitos territoriais concretos que apareceron recentemente en Cataluña.