Asesoramento na restauración ambiental da Riera de la Boella

Por parte do Concello de Canonja, o INSTA asesorou ao concello na planificación, seguimento e vixilancia das tarefas de restauración ambiental da Riera de la Boella.

As actuacións consistiron en actuacións de vixilancia para desbrozar, limpar e arranxar o leito e marxes da Riera ao seu paso pola Canonja, co fin de minimizar o risco de inundación en caso de choiva intensa.