Asesoramento para a creación do Contrato Agrario de Collserola

Por parte da cooperativa de dinamización agroecolóxica Arran de Terra, o INSTA elaborou o traballo legal necesario para o impulso do Contrato Agrario de Collserola (CAC). O CAC proxéctase como un sistema de recoñecemento das boas prácticas agrarias no marco da Serra de Collserola, co obxectivo de preservar os ecosistemas agrarios e a súa contribución ao mantemento do Parque Natural e ao benestar das persoas.

O traballo desenvolvido polo INSTA contribuíu a buscar a adecuación legal das diferentes medidas que se despregarán co CAC, os requisitos que deberán cumprir os beneficiarios, a compatibilidade con outras axudas, etc.