Project Description

INSTA ofrece servizos de asesoramento e apoio na creación de Comunidades Enerxéticas Locais. Esta nova realidade para a transición enerxética precisa de asesoramento xurídico especializado en materia de formalización administrativa das Comunidades, marco legal, relación entre os axentes implicados, convenios e acordos entre as partes, etc.

O INSTA, baseándose na súa experiencia e contando ao mesmo tempo cunha ampla rede de colaboradores técnicos especializados, está asesorando na creación de diferentes Comunidades Locais de Enerxía en toda Cataluña.