Asesoramento sobre o proxecto “Access To Land”, para o acceso ao solo en Europa

O INSTA asesora o proxecto “Access To Land”, un proxecto europeo que ten como obxectivo reforzar os coñecementos prácticos en materia de acceso á terra dos agricultores agroecolóxicos. O obxectivo é favorecer a aparición e consolidación de iniciativas de base, traballando para garantir o acceso á terra e a custodia do territorio, así como o fomento dunha evolución máis ampla das políticas e normativas sobre o uso e a xestión do territorio nacional e comunitario. territorio.

O equipo do INSTA elaborará a guía de boas prácticas e recomendacións para o mundo local, que favorecen o acceso ao solo a partir dun diagnóstico elaborado polos socios do proxecto e dunha serie de recomendacións en aspectos como a ordenación territorial, garantías legais, política fiscal, social, etc. política e a regulación do solo e da súa propiedade.

O proxecto “Access To Land” está integrado por organizacións catalás como Land and Rurbans Custody Network, pero tamén por organizacións de Italia, Bélxica, Francia, Romanía e Reino Unido, e está financiado polo programa Erasmus+.