Asesoramento xurídico á asociación Alveolus

Redacción de escritos e asesoramento xurídico á asociación Alveolus, para a defensa e mellora do territorio e do patrimonio do Albiol e a súa contorna.

En concreto, ofreceuse asesoramento en trámites que a entidade ambiental ten abertas con diferentes actividades extractivas que afectan ao medio natural, así como en trámites relacionados co planeamento urbanístico municipal.