Asesoramento xurídico do Espazo de Probas Agrarias de Sant Vicenç dels Horts

A situación de progresivo abandono da actividade agraria e das terras agrarias no concello de Sant Vicenç dels Horts, unido ao envellecemento da poboación dedicada a este sector económico, a falta de relevo xeracional e a dificultade de acceso á terra para iniciar o emprendemento. proxectos no ámbito agrario, supón que o Concello de Sant Vicenç dels Horts e o Consorcio do Parque Agrario do Baix Llobregat, en colaboración con outras entidades públicas e privadas, tiveron a vontade de desenvolver proxectos centrados na reactivación e dinamización desta actividade e do espazo. que o sustenta. Neste sentido, a incorporación de novos cultivos para garantir o relevo xeracional da agricultura local é un dos obxectivos do proxecto Zona de Ensaio Agrario de Sant Vicenç les Horts.

Por parte da Associació d’Iniciatives Rurales de Catalunya (ARCA), o INSTA ofreceu asesoramento xurídico para a articulación da futura Zona de Ensaios Agrícolas en Sant Vicenç dels Horts. Co seu asesoramento, o INSTA facilitou a redacción de convenios e convenios entre as entidades socias e os futuros usuarios destes espazos.