Asesoramento xurídico na sinatura de novos contratos de custodia

O INSTA, como nodo experto da Rede de Custodia da Terra, asesorou recentemente a varias entidades de custodia que tiveron que establecer novos contratos coa propiedade.

En concreto, a función do INSTA foi revisar o axuste legal de cada contrato, a análise dos distintos tipos de bens presentes nos convenios, así como os impactos do convenio sobre o territorio e os seus valores.