Colaboración na elaboración do “Mapa de actores dos sistemas socioecolóxicos da rexión metropolitana de Barcelona”

INSTA colaborou na elaboración do “Mapa de actores dos sistemas socioecolóxicos da rexión metropolitana de Barcelona” promovido pola Área Metropolitana de Barcelona en colaboración co Centro de Sostibilidade Territorial (CST). Neste proxecto, o INSTA realizou un traballo de campo consistente en entrevistas sobre os conflitos ambientais en Cataluña, ao tempo que analizou a súa orixe, os actores implicados e os vínculos cos sistemas socioecolóxicos de Barcelona.