Asesoramento sobre a nova ordenanza de residuos de Manacor

A través da Fundación Rezero , o INSTA asesorou ao Concello de Manacor na redacción da nova ordenanza de residuos municipais e consumo responsable. Esta ordenanza é unha das primeiras que se impulsan nas Illas Baleares tras a aprobación e entrada en vigor da Lei 8/2019 , do 19 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Baleares.

Co seu asesoramento, o INSTA consolidou a redacción da ordenanza, dotándoa de seguridade xurídica e ao mesmo tempo incorporando novos aspectos en materia de residuos de construción e construción, consumo responsable, educación ambiental e cumprimento da normativa sectorial balear e estatal.