Project Description

O INSTA acompañou á Rede de Espacios Test Agrarios (RETA) na súa constitución como asociación. O INSTA dinamizou diferentes espazos de traballo entre os membros de RETA para ver cal podería ser a mellor forma xurídica a adoptar, que aspectos incluír nos seus estatutos e acompañalos nos trámites legais para a súa constitución.

Máis información sobre RETA aquí .