Creación do Observatorio do Patrimonio Natural de Cataluña

Por encargo do Departamento de Territorio e Sostibilidade, e no marco do proxecto Interreg-Europe BID-REX, o INSTA elaborou un informe xurídico co fin de analizar a forma xurídica adecuada para a creación do Observatorio do Patrimonio Natural de Cataluña.

O informe ofrece unha análise comparativa doutros casos en distintos territorios: Irlanda, Escocia, Francia e País Vasco. Finalmente, tendo en conta o marco legal existente e os obxectivos que persegue o futuro Observatorio, faise unha proposta de forma xurídica para o caso catalán.