Curso online de iniciación ao dereito ambiental en Cataluña

Organizado polo Colexio de Ecologistas de Cataluña, o INSTA ofreceu unha introdución en liña ao dereito ambiental en Cataluña. Con esta nova formación da Escola de Formación COAMB, de 14 horas lectivas, pretendíase achegar o dereito e a lexislación ambiental dende o punto de vista teórico, práctico e de apoio profesional do día a día.

Os ámbitos abordados no curso foron: funcionamento normativo ambiental internacional, europeo, estatal e catalán, urbanismo, ordenación territorial, paisaxe, litoral, medio natural e biodiversidade, auga, residuos, enerxía, cambio climático, contaminación, avaliación ambiental, control ambiental. de actividades e participación pública. En todos estes temas ofreceuse un breve repaso do marco normativo de aplicación, así como diferentes ferramentas prácticas.