Project Description

Por parte de Biodiversitat.cat, o INSTA elaborou un informe de análise do marco legal normativo das aves urbanas. O informe actualizou o marco legal vixente, matizado recentemente por algúns pronunciamentos xudiciais, en relación á consideración de determinadas especies de aves como silvestres en medio urbano. O traballo foi clave cando os Concellos aplican determinadas medidas de xestión destas especies.