Estudo de impacto ambiental do Centro Astronómico Muntanyes de Prades

O INSTA elaborou o Estudo de Impacto Ambiental simplificado do Centro Astronómico Muntanyes de Prades, promovido polo Concello de Prades. O centro, que se pretende situar no Pla da Guàrdia, nunha contorna natural de alto interese e dentro da Rede Natura 2000, requiriu da análise técnica e normativa do INSTA para a súa tramitación administrativa ambiental.