Estudo sobre as estradas do Baix Llobregat

Por orde da Deputación de Barcelona e en traballo conxunto co Centro de Estudos Comarcais do Baix Llobregat, o INSTA realizou un estudo sobre os vectores ambientais que inciden nos investimentos e mantemento que a Deputación de Barcelona realiza na rede viaria da súa titularidade na comarca do Baix Llobregat.

Neste estudo, o INSTA analizou cales son os vectores ambientais que se deben ter en conta no mantemento e conservación das estradas do Baix Llobregat xestionadas pola Deputación e, ao mesmo tempo, que normativa sectorial lle aplica. Para iso, o INSTA desenvolveu unha serie de visores cartográficos en liña con toda a información ambiental dispoñible, así como unha ficha por cada estrada coa información técnica e ambiental que a afectaba. Tamén se analizou como afecta a ordenación territorial e urbanística a estas vías.

O resultado final pretende ser unha ferramenta que axude aos técnicos da Diputación de Barcelona á hora de tomar decisións e realizar o mantemento das estradas garantindo a conservación do medio ambiente e o respecto á normativa.