Estudo sobre a regulación dos residuos de tabaco

Por encargo da Fundación Rezero , o INSTA elaborou un informe para analizar o marco normativo dos residuos derivados do consumo de tabaco, especialmente as colillas de cigarros. O estudo comparou o marco lexislativo catalán, estatal e europeo, á vez que analiza exemplos de regulación en determinados ámbitos. O estudo tamén analizou o axuste legal de determinadas medidas para a prevención destes residuos, como o establecemento de zonas libres de tabaco en espazos vulnerables, o establecemento de sancións, a aplicación dun sistema de devolución, outras. Estas medidas foron analizadas tras recibir os resultados dunha enquisa que preguntaba pola aceptación de determinadas medidas.