Estudos enerxéticos

O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de enerxía, xa que afecta ás cooperativas enerxéticas, ao réxime xurídico das enerxías renovables, á biomasa, entre outros:

Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes:

  • Regulación legal das cooperativas de produción e consumo de enerxías renovables.
  • Marco legal da Enerxía Solar Térmica. Estado actual e aplicación aos concellos cataláns.
  • Análise do réxime xurídico das instalacións de biomasa nos edificios da Administración.
  • Análise da garantía e calidade do subministro eléctrico en Cataluña.