Estudos da auga

O equipo do INSTA conta cunha longa experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de auga, no que afecta á distribución de competencias, ao réxime xurídico, aspectos vinculados ao aforro da auga, entre outros.

Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes:

  • O tema da auga nas recentes reformas dos Estatutos de Autonomía dalgunhas Comunidades Autónomas.
  • Análise dos dereitos da auga en Francia.
  • Análise da evolución da Custodia Fluvial en Cataluña, e propostas de innovación.
  • Análise do réxime xurídico das augas rexeneradas.
  • Marco legal para a conservación da auga. Especial referencia ao ámbito local.
  • Análise da política da Generalitat de Catalunya durante os últimos episodios de seca.
  • Análises do réxime de competencias sobre a conca do Guadalquivir no Estatuto de Autonomía de Andalucía.