Estudos sobre control ambiental das actividades e responsabilidade ambiental

O equipo do INSTA ten experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación no ámbito do control ambiental de actividades, así como no ámbito da responsabilidade ambiental:

Algúns dos exemplos de temas tratados son os seguintes:

  • Análise das modificacións introducidas pola Lei 20/2009, do 4 de decembro, de prevención e control ambiental das actividades.
  • Análise da inspección ambiental a nivel local.
  • Responsabilidade civil por danos en centrais nucleares do Estado español.