Estudos sobre residuos

O equipo do INSTA conta cunha longa experiencia persoal na elaboración de estudos, informes e traballos de investigación en materia de residuos en temas como:

  • Regulación legal das instalacións temporais e permanentes de almacenamento de residuos radiactivos.
  • Análise do procedemento administrativo sancionador en materia de residuos no ámbito local. Estudo do caso concreto de verteduras incontroladas fóra dos contedores de recollida selectiva.