Formación en desenvolvementos lexislativos costeiros e hidrográficos

Dentro dun curso organizado polo Colexio de Ecologistas, a Sociedade Catalana de Ordenación do Territorio e a Sección de Dereito Ambiental do Colexio de Avogados de Barcelona, ​​o INSTA dirixido por Joan Pons ofreceu unha exposición formativa sobre a evolución lexislativa en materia de ordenación do litoral e xestión de concas hidrográficas.

Tratáronse aspectos como a reforma da Lei de Costas, o anteproxecto de Lei de ordenación do litoral catalán, a xestión integrada das zonas costeiras, a nova ordenación das concas internas catalás, así como a revisión do Plan de Conca do ‘Hebreo.