Project Description

No marco dun curso para xestores de comunidades enerxéticas organizado polo Instituto Municipal de Emprego Salvador Seguí de Lleida , o INSTA impartiu diferentes sesións do curso. En concreto, abordáronse as sesións nas que se abordou o marco lexislativo e regulamentario das comunidades enerxéticas, as súas formas xurídicas e os elementos organizativos e de funcionamento interno que se deben ter en conta.