Identificación de puntos de risco en establecementos comerciais de Reus

Co fin de actualizar o censo de establecementos comerciais dedicados á alimentación e restauración da cidade de Reus, o INSTA recibiu o encargo de identificar os riscos para a saúde pública e actualizar os datos mediante enquisas. O traballo tamén permitiu detectar o grao de aplicación das medidas de prevención da Covid-19 nestes establecementos.