Informe económico da Estratexia de Patrimonio Natural e Biodiversidade de Cataluña

Para analizar os impactos económicos positivos que se derivarán do despregamento da Estratexia de Patrimonio Natural e Biodiversidade de Cataluña, realizouse un estudo para establecer a metodoloxía para avaliar os beneficios que a implantación da Estratexia suporá en materia de servizos ecosistémicos ou outras repercusións socioecolóxicas para Cataluña. O estudo realizouse a partir de experiencias previas en varios países do mundo, debidamente adaptadas aos obxectivos e características da Estratexia.

O obxectivo final foi contar coas ferramentas para analizar o impacto positivo directo/indirecto e monetario/non monetario que suporá o despregamento das distintas liñas de actuación da Estratexia, e que se aplicarán a partir do primeiro informe de seguimento previsto.

O informe foi elaborado conxuntamente polo INSTA, ENT e o Instituto Europeo de Políticas Ambientais .