Project Description

A Chaira Seca do Alt Camp é unha zona agrícola situada entre 14 concellos da comarca: Aiguamúrcia, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, o Plan de Santa María, o Pont d’Armentera, Figuerola del Camp, Montferri, Nulles, Puigpelat. , Vallmoll, Valls, Vila-rodona e Vilabella.

Recentemente, iniciativas impulsadas por organismos e empresas da comarca puxeron de manifesto a necesidade de dinamizar o espazo, articular unha rede de axentes económicos e sociais e, ao mesmo tempo, dotar de protección paisaxística e agraria no espazo. Por este último motivo, o INSTA encargouse de redactar un informe que diagnostique a paisaxe agraria actual do Campamento da Plana de Secà de l’Alt e identifique a lexislación e as ferramentas para garantir o espazo agrario de protección do solo e da paisaxe.

Por todo isto, analizouse o marco lexislativo catalán en materia de ordenación e protección do territorio e da paisaxe e identificáronse os instrumentos de protección que serían máis axeitados para a Plana de Secà de l’Alt Camp. Tamén se analizará a protección que o planeamento urbanístico, territorial e sectorial vixente proporciona á Plana de Secà de l’Alt Camp. Por último, faise unha proposta de actuacións para conseguir a protección do espazo.