Informe sobre as garantías legais nas medidas compensatorias

Encargado polo Departamento de Territorio e Sostenibilidade da Generalitat de Catalunya a través da Rede de Custodia do Territorio, este estudo elaborouse co fin de dotar as máximas garantías legais aos distintos instrumentos para a implantación das medidas compensatorias dos impactos ambientais e para a súa formalización mediante o estudo dos aspectos do dereito da propiedade, do rexistro rexistral e da custodia do territorio, que afectan á regulación destes instrumentos.

O informe abordou, analizando e innovando na interpretación do marco legal existente, os mellores mecanismos para facer efectivas as medidas compensatorias dos impactos ambientais, desagregando os actores implicados e as garantías necesarias.