Project Description

O INSTA acompañou ao Concello de Sant Feliu de Llobregat nos traballos previos e na redacción da nova ordenanza municipal reguladora das terrazas de bares e restaurantes. Durante o proceso o INSTA elaborou un diagnóstico xurídico do estado actual e ao mesmo tempo realizouse un proceso participativo con diferentes espazos: enquisas aos establecementos e á veciñanza, xornadas de traballo cos establecementos e xornadas técnicas de traballo.

O resultado de todo o proceso foi unha ordenanza que recolle todas aquelas achegas que poidan encaixar no novo marco normativo, así como un novo texto normativo que actualice e mellore a ordenanza vixente.